Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Liên hệ: Thời hạn sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài

Title

Thời hạn sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài

Phone

 

Email

 

Company

 

Subject

 

Content

-Thời hạn sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài tối đa là 50 năm. Trước khi hết thời hạn này mà chủ sở hữu nhà ở là cá nhân nước ngoài bán nhà thì thời hạn sở hữu nhà của người mua trong các trường hợp sau như thế nào:

a. Nếu người mua là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình Việt Nam hay Việt Kiều: Họ sẽ được sở hữu nhà ở lâu dài ổn định (không thời hạn)? 
b. Nếu người mua là tổ chức, cá nhân nước ngoài: Họ chỉ được quyền sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại? 
Ví dụ:
- Người nước ngoài A mua nhà ở tại Việt Nam, thời hạn sở hữu nhà 50 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
- A bán nhà cho B là cá nhân người Việt Nam vào ngày 01 tháng 01 năm 2046 (30 năm sau). 
- Vì B là người Việt Nam nên được sở hữu nhà không thời hạn.
- Đầu năm 2061 (15 năm sau), B bán nhà cho người nước ngoài C. Vậy thời hạn sở hữu nhà của C là bao lâu kể từ khi mua nhà từ B? Vẫn là 50 năm?
Nếu A bán nhà cho D là cá nhân nước ngoài vào ngày 01/01/2046 thì thời hạn sở hữu nhà của D chỉ còn 20 năm?​

Attachments

Content Type: Item
Created at 12/4/2017 2:24 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 12/4/2017 2:24 PM by Vũ Hoà Phuơng