Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
KhaoSat
QuanLyDuAn
LapDuAn
ThietKeQuyHoach
ThietKe-ThamTraThietKe
GiamSatThiCongXD
KiemDinhGiamDinhChatLuongCT
ThiNghiemChuyenNganhXD
ThiCongXD
Ghi chú
ThongTinToChuc
  
- Giao thông cấp IV.

- Giao thông cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.


- Giao thông cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV.​


Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 18 Phan Chu Trinh phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Phạm Đình Luận.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Quyết định 48QĐ/HCĐC ngày 01/01/2014 của Hội KHKT Xầu đường - Cảng tỉnh Đồng Nai; Giấy CNĐKDN Công ty TNHH 1 TV với MSDN 3603156267 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 14/10/2014 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp.        

- Vốn điều lệ: 4.900(triệu đồng)   

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám đốc tư vấn quản lý dự án: 01 người; Chỉ huy trưởng công trình: 02 người; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 01 người; Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 02 người; Chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 02 người.

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.


  

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông cấp IV.​

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Hùng Võ.       

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Số 391, tổ 12, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Bùi Quốc Lộc.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy CNĐKDN mã số DN: 3602863094 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/7/2012 và thay đổi lần thứ 1 ngày 11/11/2014.

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)   

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chỉ huy trưởng công trình: 02 người.   

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​
  

Dự án nhóm B.

Dân dụng cấp III.

- Tên tổ chức:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Nam.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Tổ 16, KP3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Nguyễn Thị Đan Thùy.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp: 3601538912) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/3/2009 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 04/02/2015.       

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)   

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám đốc tư vấn quản lý dự án (01 người); Chỉ huy trưởng công trình (01 người).

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​
  

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Dân dụng cấp II.

- Giao thông đường bộ cấp III.

- Tên tổ chức:Công ty TNHH I.D.C Minh Thành.          

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 299 ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Võ Đình Thanh.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600732018) do SởKế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/7/2005 và cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 23/6/2014.

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chỉ huy trưởng công trình (05 người). 

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​
  

- Dân dụng cấp III.

- Công nghiệp cấp II.

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng & Tư vấn thiết kế Tín Thuận.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tầng 1, J55, Võ Thị Sáu, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Lê Văn Tài.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600532869) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/5/2002 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 10/6/2012.

- Vốn điều lệ: 28.790(triệu đồng)

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám đốc tư vấn quản lý dự án (01 người); Chỉ huy trưởng công trình (04 người); Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình (02 người). 

- Hệ thống quản lý chất lượng:không​
  

Dự án nhóm B.

Công trình dân dụng cấp I.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Golden Palace.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 04-06 Nguyễn Ái Quốc, KP6, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Lê Thị Kim Hồng.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp:3601450048) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/01/2009 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/9/2012.       

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình (01 người); Chủ trì thiết kế xây dựng công trình (02 người).        

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​
  

Dự án nhóm A.

Dự án nhóm B.

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II.

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

- Tên tổ chức: Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai – Sở Xây dựng Đồng Nai (bổ sung năng lực 24/3/2016).

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Vũ Anh Tuấn.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Quyết định số 2288/QĐ.UBT ngày 05/10/1995 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1696/QĐ.CT.UBT ngày 24/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 9019/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình (01 người); Chủ trì thiết kế xây dựng công trình (02 người).        

- Hệ thống quản lý chất lượng:QMS-4109 (ISO 9001:2008).​
  

Dân dụng cấp III.

Dự án nhóm B.

Dự án nhóm B.

Đô thị loại 3.

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II.

- Giao thông cấp III.

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II.

- Giao thông cấp III.

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Hội Xây dựng Đồng Nai.

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Công Định.

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy CNĐKDN Công ty TNHH 2 TV trở lên với MSDN 3600253287 đăng ký lần đầu ngày 07/8/2008 và thay đổi lần 4 ngày 11/11/2010 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp.

- Vốn điều lệ: 500 triệu đồng.       

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ chức:Chủ nhiệm lập dự án (03 người); Giám đốc tư vấn quản lý dự án(03 người); Chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị(02 người); Chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị(02 người); Chủ nhiệm khảo sát xây dựng(01 người); Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình(03 người); Chủ trì thiết kế xây dựng công trình       (08 người).

- Hệ thống quản lý chất lượng: không.​
  

Giao thông cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Dân dụng cấp III.

- Thủy lợi cấp IV.​

- Giao thông cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Dân dụng cấp III.

- Thủy lợi cấp IV.

- Giao thông cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Thủy lợi cấp III.

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Tổng hợp kỹ thuật Hưng Thụy.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 738/116 Phạm Văn Thuận, KP8, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Trần Đình Thiết.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp:3602233085) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/02/2010 và cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 01/9/2010.       

- Vốn điều lệ: 900(triệu đồng)      

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ nhiệm lập dự án: 03 người; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 02 người; Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 03 người;

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​