Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 2. Công ty TNHH Xây dựng Hùng Võ.

Title

2. Công ty TNHH Xây dựng Hùng Võ.

KhaoSat

 

LapDuAn

 

QuanLyDuAn

 

ThietKeQuyHoach

 

ThietKe-ThamTraThietKe

 

GiamSatThiCongXD

 

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

- Dân dụng cấp III.

- Giao thông cấp IV.​

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Hùng Võ.       

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Số 391, tổ 12, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Bùi Quốc Lộc.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy CNĐKDN mã số DN: 3602863094 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/7/2012 và thay đổi lần thứ 1 ngày 11/11/2014.

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)   

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chỉ huy trưởng công trình: 02 người.   

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:06 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:06 PM by Vũ Hoà Phuơng