Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 3. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Nam.

Title

3. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Nam.

KhaoSat

 

LapDuAn

 

QuanLyDuAn

Dự án nhóm B.

ThietKeQuyHoach

 

ThietKe-ThamTraThietKe

 

GiamSatThiCongXD

Dân dụng cấp III.

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

 

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Nam.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Tổ 16, KP3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Nguyễn Thị Đan Thùy.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp: 3601538912) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/3/2009 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 04/02/2015.       

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)   

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám đốc tư vấn quản lý dự án (01 người); Chỉ huy trưởng công trình (01 người).

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:11 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:11 PM by Vũ Hoà Phuơng