Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 4. Công ty TNHH I.D.C Minh Thành.

Title

4. Công ty TNHH I.D.C Minh Thành.

KhaoSat

 

LapDuAn

 

QuanLyDuAn

 

ThietKeQuyHoach

 

ThietKe-ThamTraThietKe

 

GiamSatThiCongXD

 

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Dân dụng cấp II.

- Giao thông đường bộ cấp III.

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức:Công ty TNHH I.D.C Minh Thành.          

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 299 ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Võ Đình Thanh.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600732018) do SởKế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/7/2005 và cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 23/6/2014.

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chỉ huy trưởng công trình (05 người). 

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:12 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:12 PM by Vũ Hoà Phuơng