Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 5. Công ty TNHH Xây dựng & Tư vấn thiết kế Tín Thuận.

Title

5. Công ty TNHH Xây dựng & Tư vấn thiết kế Tín Thuận.

KhaoSat

 

LapDuAn

 

QuanLyDuAn

 

ThietKeQuyHoach

 

ThietKe-ThamTraThietKe

 

GiamSatThiCongXD

 

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

- Dân dụng cấp III.

- Công nghiệp cấp II.

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng & Tư vấn thiết kế Tín Thuận.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tầng 1, J55, Võ Thị Sáu, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Lê Văn Tài.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600532869) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/5/2002 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 10/6/2012.

- Vốn điều lệ: 28.790(triệu đồng)

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám đốc tư vấn quản lý dự án (01 người); Chỉ huy trưởng công trình (04 người); Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình (02 người). 

- Hệ thống quản lý chất lượng:không​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:13 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:13 PM by Vũ Hoà Phuơng