Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 6. Công ty Cổ phần Golden Palace.

Title

6. Công ty Cổ phần Golden Palace.

KhaoSat

 

LapDuAn

Dự án nhóm B.

QuanLyDuAn

 

ThietKeQuyHoach

 

ThietKe-ThamTraThietKe

Công trình dân dụng cấp I.

GiamSatThiCongXD

 

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

 

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Golden Palace.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 04-06 Nguyễn Ái Quốc, KP6, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Lê Thị Kim Hồng.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp:3601450048) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/01/2009 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/9/2012.       

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình (01 người); Chủ trì thiết kế xây dựng công trình (02 người).        

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:14 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:14 PM by Vũ Hoà Phuơng