Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 7.Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai – Sở Xây dựng Đồng Nai (bổ sung năng lực 24/3/2016).

Title

7.Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai – Sở Xây dựng Đồng Nai (bổ sung năng lực 24/3/2016).

KhaoSat

 

LapDuAn

Dự án nhóm B.

QuanLyDuAn

Dự án nhóm A.

ThietKeQuyHoach

 

ThietKe-ThamTraThietKe

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II.

GiamSatThiCongXD

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

 

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức: Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai – Sở Xây dựng Đồng Nai (bổ sung năng lực 24/3/2016).

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Vũ Anh Tuấn.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Quyết định số 2288/QĐ.UBT ngày 05/10/1995 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1696/QĐ.CT.UBT ngày 24/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 9019/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình (01 người); Chủ trì thiết kế xây dựng công trình (02 người).        

- Hệ thống quản lý chất lượng:QMS-4109 (ISO 9001:2008).​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:15 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:15 PM by Vũ Hoà Phuơng