Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 9. Công ty TNHH Tổng hợp kỹ thuật Hưng Thụy.

Title

9. Công ty TNHH Tổng hợp kỹ thuật Hưng Thụy.

KhaoSat

Giao thông cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Dân dụng cấp III.

- Thủy lợi cấp IV.​

LapDuAn

 

QuanLyDuAn

 

ThietKeQuyHoach

 

ThietKe-ThamTraThietKe

- Giao thông cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Dân dụng cấp III.

- Thủy lợi cấp IV.

GiamSatThiCongXD

- Giao thông cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

- Thủy lợi cấp III.

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

 

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Tổng hợp kỹ thuật Hưng Thụy.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 738/116 Phạm Văn Thuận, KP8, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Trần Đình Thiết.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp:3602233085) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/02/2010 và cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 01/9/2010.       

- Vốn điều lệ: 900(triệu đồng)      

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ nhiệm lập dự án: 03 người; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 02 người; Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 03 người;

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:38 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:38 PM by Vũ Hoà Phuơng