Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 1. Công ty TNHH MTV Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng

Title

1. Công ty TNHH MTV Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng

KhaoSat


LapDuAnQuanLyDuAn

 

ThietKeQuyHoach


ThietKe-ThamTraThietKe

- Giao thông cấp IV.

GiamSatThiCongXD

- Giao thông cấp III.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT


ThiNghiemChuyenNganhXD


ThiCongXD

- Giao thông cấp IV.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV.​

Ghi chúThongTinToChuc

Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng.

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 18 Phan Chu Trinh phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật:Phạm Đình Luận.

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Quyết định 48QĐ/HCĐC ngày 01/01/2014 của Hội KHKT Xầu đường - Cảng tỉnh Đồng Nai; Giấy CNĐKDN Công ty TNHH 1 TV với MSDN 3603156267 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 14/10/2014 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp.        

- Vốn điều lệ: 4.900(triệu đồng)   

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám đốc tư vấn quản lý dự án: 01 người; Chỉ huy trưởng công trình: 02 người; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 01 người; Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 02 người; Chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 02 người.

- Hệ thống quản lý chất lượng:không.


Attachments

Created at 3/30/2016 1:49 PM by System Account
Last modified at 10/10/2016 8:07 PM by Vũ Hoà Phuơng