Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề và hồ sơ công khai năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề và hồ sơ công khai năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Please approve công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016
Please approve  tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng
Please approve thông báo công khai cá nhân mua nhà tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
thông báo công khai cá nhân mua nhà tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước
Please approve Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Please approve Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016
Please approve công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04/2016
Please approve công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2016
Please approve công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016
Please approve Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Xây dưng tổ chức buổi Tọa đàm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2016.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Xây dưng tổ chức buổi Tọa đàm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2016.
Please approve công bố giá VLXD tháng 6/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
công bố giá VLXD tháng 6/2016
Please approve công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04/2016
Please approve công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2016
Please approve Chương trình hành động của Sở Xây dựng về việc thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia h...
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chương trình hành động của Sở Xây dựng về việc thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017
Please approve Học tập và làm theo gương Bác phải từ chữ Tâm
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Học tập và làm theo gương Bác phải từ chữ Tâm
Please approve Mũi công kích nguy hiểm vào nguyên tắc Đảng lãnh đạo bầu cử
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Mũi công kích nguy hiểm vào nguyên tắc Đảng lãnh đạo bầu cử
Please approve Bầu cử tốt để xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Bầu cử tốt để xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh
Please approve Chương trình công tác quý II/2016 của Sở Xây dựng Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chương trình công tác quý II/2016 của Sở Xây dựng Đồng Nai
Please approve Gặp gỡ doanh nghiệp đầu năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Gặp gỡ doanh nghiệp đầu năm 2016
Please approve Dựa vào nhân dân, hướng về nhân dân để phục vụ mới thành công
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Dựa vào nhân dân, hướng về nhân dân để phục vụ mới thành công
Please approve Tập trung hoàn thành xây dựng Chương trình hành động của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 - 2020
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tập trung hoàn thành xây dựng Chương trình hành động của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 - 2020
Please approve Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
Please approve báo cáo giao ban tình hình kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
báo cáo giao ban tình hình kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng
Please approve Các giải pháp của ngành xây dựng để nâng cao chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Các giải pháp của ngành xây dựng để nâng cao chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
Please approve Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Please approve Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016
Please approve Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.
Please approve Cần thực hiện tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Cần thực hiện tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016
Please approve HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
1 - 30Next