Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: báo cáo giao ban tình hình kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng

Title

báo cáo giao ban tình hình kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng

Loại tin

Kinh tế - Kế hoạch

Loại tin:ID

47

Đoạn tin ngắn

​ tháng 5/2016 của Sở Xây dựng 

Nội dung

​ tháng 5/2016 của Sở Xây dựng 

Về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 năm 2016

Trong tháng 5/2016 Sở Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Về kinh tế - xã hội

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, nhất là đối với công trình quan trọng, cấp thiết, các công trình hạ tầng giao thông và tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án.

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 và cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo Quyết định Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện rà soát lại đối tượng và điều kiện thuê nhà ở xã hội của cán bộ công chức thuộc đơn vị tại chung cư B1, B2 đường Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai; xác nhận các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở cho người thu nhập thấp phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa; tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội.

- Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện rà soát quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các đồ án quy hoạch không còn phù hợp hoặc nội dung quy hoạch không khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn hoặc không có khả năng triển khai thực hiện gây khó khăn bức xúc của người dân, các khu vực xảy ra điểm nóng về xây dựng không phép, khiếu kiện về quy hoạch xây dựng.

- Đề xuất UBND thành phố Biên Hòa thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại (hiện tại chưa đạt) theo tiêu chuẩn phát triển tp Biên Hòa là đô thị loại I.

- Thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại các đô thị trên địa bàn, nhất là khu vực thành phố Biên Hòa, để có kế hoạch xử lý, tu sửa sớm, nhằm khác phục tình trạng ngập nước trong mùa mưa; tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc đầu tư xây dựng tuyến thoát nước ngoài hàng rào các khu công nghiệp: Tam Phước, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Nhơn Trạch II - Lộc Khang, Nhơn Trạch, Nhơn Trạch I, Dệt may Nhơn Trạch, Thạch Phú và Tân Phú.

- Xác định danh mục các công trình trọng điểm, ưu tiên cần tập trung đầu tư trong năm 2016 nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

 

- Thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý trật tự xây dựng bằng các kế hoạch triển khai cụ thể như tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. Qua đó, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; mặt khác các sai phạm được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời góp phần đảm bảo trật tự xây dựng trên toàn tỉnh, tình hình quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

2. Về an ninh - quốc phòng

Sở Xây dựng đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Tăng cường giữ gìn an ninh trật tự - phòng chống cháy nổ trong cơ quan; Tổ chức tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

Một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất

1. Một số hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế như sau:

- Trong xây dựng cơ bản, mặc dù tiến độ thực hiện và giải ngân vốn cao nhưng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm cho một số công trình chậm tiến độ, công tác lập và quản lý quy hoạch còn bất cập cần sớm được khắc phục hiệu quả.

- Các dự án cấp thoát nước triển khai còn chậm; đặc biệt tình trạng ngập úng vào mùa mưa tại thành phố Biên Hòa chưa được khắc phục.

2. Một số kiến nghị UBND tỉnh

Đối với tình trạng ngập nước cục bộ khi mưa lớn đang diễn ra, chưa được khắc phục, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh:

- Xem xét bố trí bổ sung vốn để Trung tâm Thoát nước Đồng Nai (chủ đầu tư)  xây dựng hoàn thành các công trình thoát nước theo tiến độ đề ra.

- Chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa lập kế hoạch nạo vét hệ thống công/ mương và chủ động phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các biện pháp ngập úng tại các khu vực trên thành phố Biên Hòa.

- Yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các phường xã tăng cường công tác quản lý đô thị nhằm kiểm soát, khắc phục tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm dòng suối gây tắc nghẽn dòng chảy của các hộ dân dọc suối, rạch thoát nước trên địa bàn các phường xã.

- Đối với thị xã Long Khánh, thị trấn Long Thành, Trảng Bom và các đô thị còn lại, kiến nghị UBND tỉnh giao cho UBND các huyện chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra các điểm ngập lụt có thể xảy ra và chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn của địa phương để có kế hoạch duy tu, nạo vét, cải tạo các tuyến mương/ cống, kênh, rạch, suối nhằm tránh xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa đến.

                                           ​ Tin: Nguyễn Thị Huệ

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

94
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/8/2016 3:34 PM by System Account
Last modified at 12/8/2022 8:28 AM by System Account