Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016

Title

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016

Loại tin

Trung tâm

Loại tin:ID

4

Đoạn tin ngắn

​Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

 

Nội dung

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

 

​        Trung​ tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai đã tổ chức xét tuyển viên chức và thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 như sau:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê Quán

Điểm xét tuyển

Kết quả

Nam

Nữ

Điểm học tập

Điểm phỏng vấn

Tổng Điểm

1

Nguyễn Thanh Thảo

1978

 

Bình Dương

136

180

316

Đạt

2

Nguyễn Thị Hương

 

1977

Hà Tỉnh

137

180

317

Đạt

Tin: Dương phấn

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

2,188
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/14/2016 10:45 AM by System Account
Last modified at 12/8/2022 12:30 PM by System Account