Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề và hồ sơ công khai năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Title

Thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề và hồ sơ công khai năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Loại tin

Quản lý xây dựng

Loại tin:ID

40

Đoạn tin ngắn

​kể từ ngày 16/8/2016

Nội dung

​kể từ ngày 16/8/2016

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

823
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/15/2016 8:02 AM by System Account
Last modified at 11/18/2022 11:48 PM by System Account