Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment6/20/2022
triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quản lý xây dựng6Quyết định1
  
Attachment1/26/2021
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Chỉnh phủ3chất lượng xây dựng11Nghị định6
  
Attachment3/4/2020
Ban hành Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quản lý xây dựng6Quyết định1
  
Attachment4/7/2020
Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Hạ tầng đô thị7Quyết định1
  
Attachment6/26/2020
*Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Nhà ở và thị trường bất động sản5Quyết định1
  
Attachment7/28/2020
Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Bộ Xây dựng4Quy Hoạch kiến trúc4Thông tư4
  
Attachment2/17/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
Chỉnh phủ3Thanh tra8Nghị định6
  
Attachment4/6/2020
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Bộ Xây dựng4chất lượng xây dựng11Thông tư4
  
Attachment7/20/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đếnquản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bộ Xây dựng4Quản lý xây dựng6Thông tư4
  
Attachment7/17/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
Chỉnh phủ3Quy Hoạch kiến trúc4Nghị định6
  
Attachment7/21/2019
Công bố công khai nguồn kinh phí, danh mục dự án, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin
Sở Xây dựng5Xây dựng10Quyết định1
  
9/5/2019
Điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng Đồng Nai năm 2019
Chỉnh phủ3Xây dựng10Quyết định1
  
Attachment4/9/2019
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng Đồng Nai năm 2019
Sở Xây dựng5Xây dựng10Quyết định1
  
Attachment1/3/2019
Công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2019 của Sở Xây dựng Đồng Nai.
Sở Xây dựng5Xây dựng10Văn bản2
  
Attachment12/31/2019
Công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2020 của Sở Xây dựng Đồng Nai.
Sở Xây dựng5Xây dựng10
  
Attachment10/1/2019
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Ngành Xây dựng.
Sở Xây dựng5Xây dựng10Quyết định1
  
6/28/2019
bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
Bộ Xây dựng4Thông tư4
  
Attachment2/4/2019
Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng
Chỉnh phủ3Xây dựng10Quyết định1
  
Attachment12/28/2018
hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng
Bộ Xây dựng4Kinh tế và Vật liệu xây dựng9Thông tư4
  
Attachment12/26/2018
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô
Bộ Xây dựng4Kinh tế và Vật liệu xây dựng9Thông tư4
  
Attachment12/27/2018
Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
Bộ Xây dựng4Kinh tế và Vật liệu xây dựng9Thông tư4
  
Attachment8/10/2018
ý kiến đối với đề nghị thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai
Bộ Xây dựng4Quản lý xây dựng6Văn bản2
  
Attachment6/15/2018
Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chỉnh phủ3Quy Hoạch kiến trúc4Chỉ thị5
  
Attachment6/15/2018
tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016
Bộ Xây dựng4Nhà ở và thị trường bất động sản5Văn bản2
  
Attachment8/8/2018
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Chỉnh phủ3Nhà ở và thị trường bất động sản5Nghị định6
  
Attachment6/13/2018
thực hiện nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Bộ Xây dựng4Nhà ở và thị trường bất động sản5Văn bản2
  
Attachment8/23/2018
Về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
Chỉnh phủ3Hạ tầng đô thị7Chỉ thị5
  
Attachment8/8/2018
uy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
Bộ Xây dựng4Kinh tế và Vật liệu xây dựng9Thông tư4
  
Attachment8/8/2018
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Bộ Xây dựng4Kinh tế và Vật liệu xây dựng9Thông tư4
  
8/8/2018
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Bộ Xây dựng4Kinh tế và Vật liệu xây dựng9Thông tư4
1 - 30Next