Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

135/TB-VPCP

Ngày ban hành

4/6/2018

Trích yếu

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực:ID

9

Thể loại

Văn bản

Thể loại:ID

2

Attachments

135.signed.pdf    
Created at 12/13/2018 9:41 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 12/13/2018 9:41 AM by Vũ Hoà Phuơng