Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

24/CT-TTg

Ngày ban hành

8/23/2018

Trích yếu

Về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Hạ tầng đô thị

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Chỉ thị

Thể loại:ID

5

Attachments

24.signed.pdf    
Created at 12/13/2018 9:59 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 12/13/2018 9:59 AM by Vũ Hoà Phuơng