Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

104/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành

8/8/2018

Trích yếu

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Nhà ở và thị trường bất động sản

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

6

Attachments

104 2018 ND-CP.signed.pdf    
Created at 12/13/2018 10:04 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 12/13/2018 10:04 AM by Vũ Hoà Phuơng