Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

15/CT-TTg

Ngày ban hành

6/15/2018

Trích yếu

Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Quy Hoạch kiến trúc

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Chỉ thị

Thể loại:ID

5

Attachments

15.signed.pdf    
Created at 12/13/2018 10:10 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 12/13/2018 10:10 AM by Vũ Hoà Phuơng