Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

359/QĐ-TTg

Ngày ban hành

2/4/2019

Trích yếu

Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Xây dựng

Lĩnh vực:ID

10

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

359.signed.pdf    
Created at 5/23/2019 10:48 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 5/23/2019 10:48 AM by Vũ Hoà Phuơng