Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

01/2019/TT-BXD

Ngày ban hành

6/28/2019

Trích yếu

bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

4

Attachments

Created at 7/23/2019 9:05 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 7/23/2019 9:05 AM by Vũ Hoà Phuơng