Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

184/qd-sxd

Ngày ban hành

9/5/2019

Trích yếu

Điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng Đồng Nai năm 2019

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Xây dựng

Lĩnh vực:ID

10

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

Created at 7/15/2020 8:02 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 7/15/2020 8:02 AM by Vũ Hoà Phuơng