Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

154/qd-sxd

Ngày ban hành

7/21/2019

Trích yếu

Công bố công khai nguồn kinh phí, danh mục dự án, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

Cơ quan ban hành

Sở Xây dựng

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

Xây dựng

Lĩnh vực:ID

10

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

154-qd.signed.pdf    
Created at 7/16/2020 11:38 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 7/16/2020 11:38 AM by Vũ Hoà Phuơng