Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

85/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành

7/17/2020

Trích yếu

Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Quy Hoạch kiến trúc

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

6

Attachments

VanBanGoc_85.signed.pdf    
Created at 11/27/2020 8:17 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 11/27/2020 8:17 AM by Vũ Hoà Phuơng