Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

 02/2020/TT-BXD

Ngày ban hành

7/20/2020

Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đếnquản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực:ID

6

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

4

Attachments

VanBanGoc_TT 02.2020.pdf    
Created at 11/27/2020 8:22 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 11/27/2020 8:22 AM by Vũ Hoà Phuơng