Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

27/2020/QĐ-UBND

Ngày ban hành

6/26/2020

Trích yếu

*Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

1

Lĩnh vực

Nhà ở và thị trường bất động sản

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

2-2020-QDQPPL-27.signed.pdf    
Created at 11/27/2020 8:36 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 11/27/2020 8:36 AM by Vũ Hoà Phuơng