Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

6/2020/QĐ-UBND

Ngày ban hành

3/4/2020

Trích yếu

Ban hành Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

1

Lĩnh vực

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực:ID

6

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

2-2020-QDQPPL-06.pdf    
Created at 11/27/2020 8:40 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 11/27/2020 8:40 AM by Vũ Hoà Phuơng