Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

06/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành

1/26/2021

Trích yếu

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

chất lượng xây dựng

Lĩnh vực:ID

11

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

6

Attachments

nd06.signed.pdf    
Created at 3/30/2021 9:16 AM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 3/30/2021 9:16 AM by Vũ Hoà Phuơng