Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Pháp chế

 

1. Chức năng: Phòng Pháp chế là đơn vị trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực: tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra các văn bản có tính chất quy phạm pháp luật trước khi ban hành; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở; tham mưu công tác tổ chức – cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác pháp chế:

- Tổ chức thực hiện xây dựng và góp ý các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổ chức rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác phổ biến, giáo dục, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

b) Công tác tổ chức, cán bộ, chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng

- Tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch thực hiện liên quan đến các lĩnh vực công tác: tổ chức cán bộ, đào tạo, chế độ tiền lương, thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ trong Sở.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của các đơn vị trực thuộc và đề xuất hướng xử lý.

- Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng cho Đảng ủy Sở, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Sở, theo dõi công tác xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ của các đơn vị thuộc Sở.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về tình hình hoạt động của các Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Tham gia các nhiệm vụ cải cách hành chính, là đầu mối thường trực giúp việc Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở.

c) Công tác khác:

- Báo cáo tình hình thực hiện công tac hàng tháng và xử lý công việc thường xuyên liên quan đến công tác phòng.

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

- Tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống thông tin trong nhiệm vụ công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Lê Văn Tuân

- Số điện thoại: 0613 843 177

- Hộp thư điện tử: tuanlv.sxd@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trinh

- Số điện thoại: 0613 843 177

- Hộp thư điện tử: trinhnth.sxd@dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai