Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng

1. Chức năng: Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà n​ước về lĩnh vực: lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; cấp giấy phép thầu xây dựng.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lý hoạt động xây dựng:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng gồm các khâu: lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu (về khối lượng, chất lượng), bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tổ chức (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài) tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, xác nhận, tổng hợp thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc cấp và qurn lý các loại chứng chỉ hành nghệ hoạt động xây dựng, chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, giấy phép thầu xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh như: quy định việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, thực hiện tham mưu trong việc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám sát sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để UBND tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có tỏng các định mưc xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hướng dẫn việc áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương.

- Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt đọng xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và dự án đầu tư xây dựng khác theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình theo quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư hoặc UBND tỉnh xem xét, cho phép đầu tư theo thẩm quyền; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh xem xét, chấp thuận đầu tư.

b) công tác khác:

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng tháng và chương trình công tác cho tháng sau theo thời gian quy định.

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

- Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thu thập thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

- Giải quyết, xử lý công việc thường xuyên khác liên quan đến các lĩnh vực công tác của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Lê Ngọc Hoàng

- Số điện thoại: 0613 942 066

- Hộp thư điện tử: hoangln@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Hồ Đức Hiền

- Số điện thoại: 0613 942 066

- Hộp thư điện tử: hienhd@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Mỵ Duy Quang

- Số điện thoại: 0613 942 066

- Hộp thư điện tử: quangmd@dongnai.gov.vn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai