Phòng Quản lý xây dựng

Chức năng: Phòng Quản lý xây dựng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: công tác lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng; kinh tế xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ:

1. Về hoạt động đầu tư xây dựng:

1.1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; công tác khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

1.2. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng và theo quy định.

1.3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

1.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;

1.5. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

1.6. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng và theo quy định.

2. Về kinh tế xây dựng:

Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng và các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, đơn giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

3. Công tác khác:

3.1. Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định.

3.2. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

3.3. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của đơn vị.

3.4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị.

3.5. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

3.6. Tham gia công tác cổ phần hóa tại các đơn vị khi được yêu cầu.

3.7. Quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

3.8. Chủ trì công tác xây dựng, kiện toàn và thực hiện các bộ thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Trịnh Huy Cường

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: cuongth.sxd@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Hồ Đức Hiền

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: hienhd@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Mỵ Duy Quang

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: quangmd@dongnai.gov.vn​

3. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Lê Ngọc Hoàng

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: hoangln@dongnai.gov.vn​​

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai