Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng

I. Chức năng: Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở X​ây dựng, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng.

II. Nhiệm vụ

A) Công tác quản lý Vật liệu xây dựng

1. Công tác thẩm định:

a) Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Thẩm định các dự án đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng.

2. Công tác quản lý và tổ chức thực hiện:

a) Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng.

3. Công tác hướng dẫn:

a) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

b) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Công tác kiểm tra:

a) Kiểm tra tình hình quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn cấp huyện;

b) Kiểm tra hoạt động của tổ chức chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

c) Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu được sản xuất lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp khai thác, chế biến sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

e) Phối hợp với phòng Quản lý Hoạt động xây dựng kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

5. Tham gia công tác đền bù, thẩm định đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, định giá tài sản và thẩm định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác.

6. Công tác thực hiện các thủ tục hành chính:

a) Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

7. Công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

8. Công tác tổng hợp:

a) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

b) Theo dõi, tổng hợp tình hình chứng nhận hợp quy, danh mục các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng đã được công bố hợp quy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Lập báo cáo định kỳ và đột xuất để Giám đốc Sở trình Bộ Xây dựng, UBND tỉnh.

B) Công tác khác

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng tháng và chương trình công tác cho tháng sau vào các ngày 26 hàng tháng.

2. Giải quyết, xử lý công việc thường xuyên khác liên quan đến các lĩnh vực công tác của phòng.

3. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống thông tin về công tác kế hoạch, kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Phạm Hoàng Ân

- Số điện thoại: 0613 847 796  

- Hộp thư điện tử: anph.sxd@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Đặng Thành Nam

- Số điện thoại: 0613 847 796  

- Hộp thư điện tử: namdt.sxd@dongnai.gov.vn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai