Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản

1. Chức năng: Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản là đơn vị chuyên môn trực th​uộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực: quản lý nhà ở và công sở, quản lý kinh doanh bất động sản.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lý nhà ở và công sở:

- Xây dựng các chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; tổ chức thực hiện sau khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu  nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo việc thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở tài chính để xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; bảng giá cho thuê, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước về thực hiện chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh.

b) Công tác quản lý kinh doanh bất động sản:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản, các bieneh pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

- Hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt đọng mua bán nhà, công trình xây dựng; hoạt đọng chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để UBND tỉnh trình thủ tướng chính phủ quyết định hoặc UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền.

- Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản.

- Theo dõi tổng hợp tình hình về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh.

c) Công tác khác:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng tháng và chương trình công tác cho tháng sau vào các ngày 26 hàng tháng.

2. Giải quyết, xử lý công việc thường xuyên khác liên quan đến các lĩnh vực công tác của phòng.

3. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống thông tin nhà ở, công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước, thị trường bất động sản và kinh daonh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Chu Việt Hùng

- Số điện thoại: 0613 842 720

- Hộp thư điện tử: hungcv@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Thái Doãn Hòa

- Số điện thoại: 0613 842 720

- Hộp thư điện tử: hoatd@dongnai.gov.vn

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai