Phòng Quản lý Chất lượng xây dựng

Chức năng: 

Phòng quản lý chất lượng xây dựng là phòng chức năng của Sở Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: chất lượng công trình, chất lượng sản phẩm xây dựng; vật liệu xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Về hoạt động đầu tư xây dựng:

1.1 Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quản lý chất lượng xây dựng và quản lý an toàn lao động trong xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

1.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về: quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng; giám định, kiểm định xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân; hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; an toàn lao động trong thi công xây dựng.

1.3. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu (trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng), kiểm tra việc thực hiện theo giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng Sở Xây dựng kiểm tra.

1.4. Tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng các dự án, công trình theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở Xây dựng.

1.5. Tổ chức thực hiện việc giám định xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng; theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Cục Giám định tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

1.6. Tổ chức sát hạch và tham mưu để Ban Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

1.7. Tham mưu công tác cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

1.8. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

2. Về vật liệu xây dựng:

2.1. Tổ chức lập, thẩm định, cấp phép các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2.2. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.3. Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

2.4. Tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng, tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

2.6. Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.7. Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.8. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

3. Công tác khác:

3.1. Tổng hợp các báo cáo thống kê chuyên ngành xây dựng. Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định.

3.2. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

3.3. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của đơn vị.

3.4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị.

3.5. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

3.6. Chủ trì công tác xây dựng, kiện toàn và thực hiện các bộ thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Vũ Anh Tuấn

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: tuanva.sxd@dongnai.gov.vn​

1. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Đặng Thành Nam

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: namdt.sxd@dongnai.gov.vn​​

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai