Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chi cục Giám định xây dựng

Chức năng: Chi Cục Giám định xây dựng là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

a. Về hoạt động đầu tư xây dựng:

1. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng.

4. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định chất lượng sản phẩm xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân công của Sở xây dựng; theo dõi tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng và Cục Giám định tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức sát hạch để Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh như: khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng giám định thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng… theo quy định của pháp luật; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin để Sở Xây dựng đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý  vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực công tác của Chi cục.

b. Công tác khác:

1. Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định.

2. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của Chi cục đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

3. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của Chi cục.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị.

5. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật và của Sở Xây dựng.

6. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật.

7. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lãnh đạo Chi cục

1. Chi cục trưởng

- Họ tên: Vũ Anh Tuấn

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: tuanva.sxd@dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai