Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn phòng Sở

1. Chức năng: Văn phòng Sở là đơn vị giúp Sở và Giám đốc Sở thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, quản trị, y tế, bảo mật, bảo vệ, quân sự của cơ quan Sở.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác hành chính – tổng hợp:

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần của Sở và Giám đốc Sở; theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở và Giám đốc Sở; đầu mối trong việc tổng hợp và báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở liên quan đến các nhiệm vụ của Văn phòng để gửi các cơ quan Đảng và Nhà nước theo quy định.

2. Tổng hợp tình hình xử lý công việc chung của Sở, chuẩn bị nội dung báo cáo giao dịch định kỳ của Sở, thông báo nội dung kết luận các cuộc hợp do lãnh đạo Sở chủ trì.

3. Thẽo dõi, đôn đốc việc soạn thảo và ban hành các văn bản hành chính thông thường của Sở, kiểm tra nội dung, thể thức và trình tự thủ tục trong việc xây dựng và ban hành các văn bản thông thường theo quy định.

4. Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế trong các đơn vị trực thuộc Sở.

5. Thực hiện công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Sở Xây dựng.

6. Tổ chức quản lý và điều hành công tác hành chính, công nghệ thông tin, công tác văn thư, lưu trữ, ISO-HCC, cải cách hành chính, quân sự, bảo vệ, bảo mật, y té, lễ tân, trật tự kỷ luật, an toàn, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ và cảnh quan trong cơ quan Sở. Hướng dẫ, kiểm tra thực hiện các công tác nêu trên tại các đơn vị trực thuộc Sở.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội, công tác dân vận, dân chủ, văn hóa công sở, thông tin tuyên truyền… theo quy định.

b. Công tác khác:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng tháng và chương trình công tác ch tháng sau theo thời gian quy định.

2. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan và các địa phường để thực hiện các nhiệm vụ công tác của phòng.

3. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu vận hành hệ thống thông tin của Sở.

4. Giải quyết, xử lý công việc thường xuyên khác liên quan đến các lĩnh vực công tác của phòng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lãnh đạo phòng:

1. Chánh Văn phòng

- Họ tên: Nguyễn Kim Cúc

- Số điện thoại: 0613. 846 283

- Hộp thư điện tử: cucnk.sxd@dongnai.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng

- Họ tên: Lương Minh Hải

- Số điện thoại: 0613. 846 283

- Hộp thư điện tử: hailm.sxd@dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai