Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Kiến trúc và Phát triển đô thị

1. Chức năng: Phòng Quản lý Kiến trúc và Phát triển đô thị là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: quản lý kiến trúc xây dựng và phát triển đô thị.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lý kiến trúc:

1. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc xây dựng, các quy định về lập và cấp phép xây dựng.

2. Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình, kiểm tra việc xây dựng và nghiệm thu công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép và nghiệm thu xây dựng công trình theo phân cấp.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Ban Giám đốc về tình hình thực hiện công tác tôn giáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở.

4. Tổ chức lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I; hướng dẫn và phối hợp với UBND cấp huyện trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Tham gia quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng và đã được phê duyệt trên địa bàn theo phân cấp, bao gồm: giới thiệu địa điểm xây dựng cung cấp thông tin và lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng.

b) Công tác phát triển đô thị:

1. Phối hợp trong công tác xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung (bao gồm cả điểm dân cư công nghiệp, điểm dân cư nông thôn) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thông đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt, tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của chủ tịch UBND tỉnh (như: các chương trình nâng cấp đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới…).

4. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định và chuẩn bọ hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh.

5. Hướng dẫn kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, việc thực hiện quy chế khu đô thị mới; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh.

7. Tham gia trong công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

c) Công tác khác:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng tháng và chương trình công tác cho tháng sau vào 26 hàng tháng.

2. Giải quyết, xử lý công việc thường xuyên khác liên quan đến các lĩnh vực công tác của phòng.

3. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu , vận hành hệ thống thông tin trong công tác quản lý kiến trúc va phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lãnh đạo phòng:

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Lê Nguyễn Công Nguyên

- Số điện thoại: 0613 943 948

- Hộp thư điện tử: nguyenlnc@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Thị Vĩnh An

- Số điện thoại: 0613 943 948

- Hộp thư điện tử: anntv@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Đậu Bá Thống

- Số điện thoại: 0613 943 948

- Hộp thư điện tử: thongdb@dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai