Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật

1. Chức năng: Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý hạ tầng bao gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị: cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác chính:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển và nâng cap hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ  án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (như : quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn,…).

4. Tổ chức lập, thẩm định các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

5. Hướng dẫn, thực hiện công tác thẩm định giá dịch vụ của các công trình hạ tầng kỹ thuật (như : nước sạch, nước thải, rác…)

6. Hướng dẫn , kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

8. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị.

9. Tham mưu giúp cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường.

10. Thực hiện công tác quản lý các công trình: quảng cao, xăng dầu,… theo quy định.

11. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuạt theo quy định.

b) Công tác khác:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng tháng và chương trình công tác cho tháng sau theo thời gian quy định.

2. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

3. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

4. Giải quyết, xử lý công việc thường xuyên khác liên quan đến lĩnh vực công tác phòng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Lãnh đạo phòng:

1. Phó Trưởng phòng phụ trách

- Họ tên: Trần Thanh Liêm

- Số điện thoại: 0613 842 716

- Hộp thư điện tử: liemtt@dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai