Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra Sở
 

Chức năng: Thanh tra Sở là đơn vị hành chính thuộc Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thực hiện một số công tác khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở bao gồm: xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý nhà, quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị… theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2. Thực hiện thanh tra hành chính gồm: thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Sở Xây dựng đối với từng đơn vị, các nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở.

3. Thực hiện thanh tra chuyên ngành gồm:

- Thanh tra việc thực hiện các quy định tại điều 17 của Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ.

4. Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân, thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo vào theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra, theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ngành xây dựng, theo quy định của pháp luật.

6. Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành cho các đội thanh tra xây dựng cấp huyện và cCBCCVC làm công tác thanh tra xây dựng.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra cho Giám đốc Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý theo quy định.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và giám đốc Sở giao.

1. Chánh Thanh tra Sở

- Họ tên: Nguyễn Quốc Tần

- Số điện thoại: 0613 843 188

- Hộp thư điện tử: tannq@dongnai.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra Sở

- Họ tên: Tống Lê Dũng

- Số điện thoại: 0613 843 188

- Hộp thư điện tử: dungtl@dongnai.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra Sở

- Họ tên: Hứa Quốc Tuấn

- Số điện thoại: 0613 843 188

- Hộp thư điện tử: tuanhq@dongnai.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra Sở

- Họ tên: Phạm Văn Bình

- Số điện thoại: 0613 843 188

- Hộp thư điện tử: binhpv.sxd@dongnai.gov.vn

 

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai