Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc

Chức năng: 

Phòng quản lý Quy hoạch - Kiến trúc là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: kiến trúc và quy hoạch xây dựng (gồm: quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch đô thị, dân cư; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị).

Nhiệm vụ:

1. Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị)

          1.1. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

1.2. Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

1.3. Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

1.4. Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp;

1.6. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc;

1.7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh;

1.8. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác khác:

       2.1. Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định.

2.2. Chủ trì công tác cho ý kiến về chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng (trừ các chủ trương đầu tư về các dự án tôn giáo, tín ngưỡng, dự án nhà ở, nhà ở xã hội và dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước) sau khi có chủ trương đầu tư thì các công tác triển khai tiếp theo vẫn do các phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực đó đảm trách.

       2.3. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

2.4. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng và kết quả công tác của đơn vị.

2.5. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị.

2.6. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

2.7. Chủ trì công tác xây dựng, kiện toàn và thực hiện các bộ thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.​

Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Đỗ Thành Phước

- Số điện thoại: 02513 846 268

- Hộp thư điện tử: phuocdt@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Minh

- Số điện thoại: 02513 846 268

- Hộp thư điện tử: minhnt.sxd@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Bùi Ngọc Quang

- Số điện thoại: 02513 846 268

- Hộp thư điện tử: quangbn.sxd@dongnai.gov.vn​

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai