Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Chức năng: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: kiến trúc và quy hoạch xây dựng (gồm: quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch đô thị, dân cư; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị).

Nhiệm vụ:

a. Về quy hoạch, kiến trúc xây dựng:

1. Hướng dẫn, kiểm tra và tchức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

2. Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

3. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp;

6. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc;

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành ngh kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh;

b. Công tác khác:

       1. Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định.

       2. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

3. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng và kết quả công tác của đơn vị.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị.

5. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn

1. Trưởng phòng và Phòng Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như kết quả công việc quy định tại Điều 2 của Quyết định này, đảm bảo yêu cầu chất lượng và thời gian theo quy định.

2. Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc được quyền yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của phòng.

Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Đỗ Thành Phước

- Số điện thoại: 02513 846 268

- Hộp thư điện tử: phuocdt@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Minh

- Số điện thoại: 02513 846 268

- Hộp thư điện tử: minhnt.sxd@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Bùi Ngọc Quang

- Số điện thoại: 02513 846 268

- Hộp thư điện tử: quangbn.sxd@dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai