Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng

1. Chức năng: Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà ​nước về lĩnh vực: quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tê, khu công nghệ cao.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lý quy hoạch:

1. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định vê lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng.

2. Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung (bao gồm cả điểm dân cư công nghiệp, điểm dân cư nông thôn) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triên hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đô án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

5. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới giá xây dựng, cốt xây dựng; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

6. Phối hợp trong công tác thẩm định các quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

7. Phối hợp với phòng liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra kiến trúc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

b) Công tác khác:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng tháng và chương trình công tác cho tháng sau vào các ngày 26 hang tháng.

2. Giải quyết, xử lý công việc thường xuyên khác liên quan đến các lĩnh vực công tác của phòng.

3. Phối hợp với các đơn vị, co quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống thông tin về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Đỗ Thành Phước

- Số điện thoại: 0613 846 268

- Hộp thư điện tử: phuocdt@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Minh

- Số điện thoại: 0613 846 268

- Hộp thư điện tử: minhnt.sxd@dongnai.gov.vn​

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai