Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
Một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. (11/12/2017 15:09)
Nhằm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm thống nhất quan điểm, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia phòng, chống ma túy; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy.
Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ. (11/12/2017 15:07)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Năm 2017,
Sở Xây dựng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). (11/12/2017 15:07)
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
Ngành Xây dựng Đồng Nai xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (11/12/2017 15:06)
Nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
Tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trong 6 tháng đầu n (11/12/2017 15:05)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính Phủ theo đó các giải pháp được nhấn mạnh thực hiện là: đẩy mạnh về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước;
Một số kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Sở Xây dựng năm 2017 (11/12/2017 15:00)
Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa II (11/12/2017 14:58)
Ngày 25/10/2017, Ban Chấp Ban Chấp hành Trung ương Khóa II ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Một số kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2017 (11/12/2017 14:56)
Triển khai thực hiện Kế hoạch 528/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (11/12/2017 14:52)
Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội nghị giao ban định kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017. (04/12/2017 09:17)
Tổ chức ngày 28/11/2017
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai