Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (14/03/2018 09:09)
sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng (06/03/2018 15:36)
Triển khai thực hiện Chương trình số 28-CTr/ĐUK ngày 12/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2018, ngày 09/2/2018 Ban Chấp hành đảng bộ Sở Xây dựng ban hành Chương trình kiểm tra giám sát năm 2018.
Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng năm 2018 (06/03/2018 15:35)
Ngày 26/01/2016, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã thông qua Nghị quyết số 06A/NQ-CĐCS về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 với một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Xây dựng năm 2018 (06/03/2018 15:26)
Ngày 25/01/2018, Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13427/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.
hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký đề án, dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao (06/02/2018 15:10)
Các tổ chức doanh nghiệp chủ động trong việc đăng ký đề án, dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai. (29/01/2018 15:42)
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai.
Một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. (11/12/2017 15:09)
Nhằm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm thống nhất quan điểm, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia phòng, chống ma túy; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy.
Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ. (11/12/2017 15:07)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Năm 2017,
Sở Xây dựng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). (11/12/2017 15:07)
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
Ngành Xây dựng Đồng Nai xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (11/12/2017 15:06)
Nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai