Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 19/10/2016 14:51 Xem với cỡ chữ


Nhằm tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo sự thống nhất, kịp thời và tránh chồng chéo trong quá trình kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Ngày 12/9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 8290/UBND-CNN về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nội dung của văn bản như sau:

Sau khi xem xét báo cáo số 141/BC-SXD ngày 27/6/2016 của Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cụm, khu công nghiệp và làng nghề đã được quy hoạch nhằm tạo mặt bằng sản xuất cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý.

b) Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công thương và Bộ Xây dựng về khó khăn, bất lợi trong công tác ngăn chặn, cưỡng chế hành vi vi phạm trật tự xây dựng khi không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Văn bản số 4608/BCT-ĐTĐL ngày 27/5/2016 của Bộ Công thương.

c) Dự thảo văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi hoặc thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 và Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ nhằm phù hợp với Luật Xây dựng năm 2014 và có hướng dẫn quy định cụ thể cơ chế phối hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt bằng tiền thông qua các tổ chức tài chính tín dụng.

d) Báo cáo, đề xuất tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực xây dựng tại các xã, phường, thị trấn nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2016.

 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)

a) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng như thủ tục cấp phép xây dựng, trả lời các kiến nghị công dân, công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng…; xem kết quả thực hiện cải cách hành chính là một trong các tiêu chí đánh giá  việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, trì trệ trong thực hiện cải cách hành chính, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

b) Tập trung rà soát, điều chỉnh và tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

c) Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là tại địa bàn giáp ranh giữa các huyện, các khu, cụm công nghiệp và các tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp, mở rộng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

d) Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường, thị trấn; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn; Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, xử lý, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền.

đ) Tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện phá dỡ công trình vi phạm theo quy định, không để công trình vi phạm đưa vào sử dụng.

e) Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; Nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; Thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; Ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền; Tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.

g) Khẩn trương rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã có hiệu lực pháp luật được ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình trì hoãn, không thực hiện quyết định xử phạt.

h) Báo cáo định kỳ đủ các nội dung và đúng thời gian theo văn bản đề nghị của Sở Xây dựng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về thực hiện công tác quản lý trật xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

k) Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã, các phòng, ban; các cơ quan liên quan thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cấp xã một cách triệt để, có hiệu quả theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của khoản 1 Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 17 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục hành chính về xây dựng, các quy định về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng cho người dân trên địa bàn quản lý đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa nhằm giảm tối đa tình trạng người dân không biết, không nhận thức được các quy định của pháp luật trong xây dựng.

- Chỉ đạo cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; trường hợp cố tình vi phạm phải có biện pháp yêu cầu tự tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, theo phân cấp quản lý. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, phân lô, bán nền sai quy định; đồng thời kiên quyết xử lý việc kiểm điểm trách nhiệm những cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến các sai phạm (không phát hiện kịp thời, tiếp tay, bao che, xử lý không dứt điểm …).

Kết quả thực hiện, các địa phương báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2016.

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh vướng mắc, các đơn vị trực tiếp liên hệ Thanh tra Sở để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./. 

Tin: Đào Quốc Tuấn

CÁC TIN KHÁC
» Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng (24/06/2018 22:41)
» Tăng cường tiếp công dân, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Sở Xây dựng (25/06/2018 10:53)
» Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (25/06/2018 10:02)
» Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/ 2017 của Chính phủ (25/06/2018 10:21)
» Cụm thi đua 6 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 (25/06/2018 00:10)
» Triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (24/06/2018 14:27)
» Triển khai thực hiện Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng năm 2018 (24/06/2018 21:56)
» Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (25/06/2018 16:50)
» Triển khai Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018 (24/06/2018 20:34)
» Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (25/06/2018 16:41)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai