Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Tuyên truyền
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 -CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong năm 2016
Cập nhật 03/11/2016 15:42 Xem với cỡ chữ

1. Tiếp tục khẳng định trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập các chủ đề và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực và quyết tâm thực hiện hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng.

2. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương tư tưởng Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể với các hình thức: thảo luận nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nội dung tác phẩm của Hồ Chủ tịch; thảo luận, góp ý chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị; đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là tuyên truyền cách làm hay, việc làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm ; tiếp tục nghiên cứu một cách sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai chương trình kế hoạch ngành Xây dựng hàng năm.

5. Xây dựng Chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và Đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục rà soát, bổ sung và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, để nội dung “Chuẩn mực đạo đức” thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống.

6. Nghiên cứu xác định việc “làm theo” tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành các tiêu chí đánh giá đảng viên và cán bộ công chức, viên chức, và đưa nó trở thành việc làm thường xuyên và lâu dài; tăng cường chỉ đạo việc đăng ký làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành chủ động tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và trong đời sống hàng ngày nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời sơ kết rút kinh nghiệm và xác định rõ hiệu quả của việc làm theo trong từng tháng, từng quý.

7. Các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu của từng đơn vị, cần nêu cao trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; từ đó góp phần thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư TW Đảng có hiệu quả.

8. Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức động viên công đoàn, đoàn viên của Tổ chức mình đăng ký việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

9. Tăng cường công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ của Chi bộ Đảng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc làm theo của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

10. Thực hiện đăng ký nêu gương thông qua "Sổ đăng ký nêu gương năm 2016" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức và Đảng viên.

                                                                   ​ Tin: Nguyễn Thị Huệ

   

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai