Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Quy hoạch- Kiến trúc
Một số nội dung Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch
Cập nhật 28/11/2016 16:31 Xem với cỡ chữ

Các dự án thuộc diện phải cấp giấy phép quy hoạch:

Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng; Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở riêng lẻ (việc quản lý xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ này không thực hiện việc cấp giấy phép quy hoạch, mà chỉ thực hiện thông qua hình thức cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan); Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng đối với một lô đất.

 Về điều kiện để cấp giấy phép quy hoạch:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết: Khi cấp giấy phép quy hoạch phải căn cứ vào đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu vực để xác định phạm vi, quy mô đất đai, dân số; chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch cho toàn bộ khu vực dự án; tình hình thực tế và các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường; hạ tầng kỹ thuật quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Quy định này để làm cơ sở chủ đầu tư lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng và làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị: Khi cấp giấy phép quy hoạch phải căn cứ vào đồ án quy hoạch chung xây dựng, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, tình hình thực tế về không gian, kiến trúc, cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường của khu vực để xác định phạm vi, ranh giới, diện tích đất; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch cho khu đất xây dựng công trình; yêu cầu về kiến trúc công trình, môi trường, hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở chủ đầu tư lập dự án và cơ quan có thẩm quyền góp ý thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với một lô đất: Khi cấp giấy phép quy hoạch phải căn cứ vào quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tình hình thực tế về không gian, kiến trúc, cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường của khu vực; quy chuẩn quy hoạch đô thị để xác định phạm vi, ranh giới, quy mô đất đai; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan, môi trường; hạ tầng kỹ thuật theo quy định làm cơ sở để chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng và cơ quan có thẩm quyền góp ý thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 5 ha (hoặc nhỏ hơn 2 ha đối với dự án xây dựng nhà ở chung cư): Thực hiện việc cấp giấy phép quy hoạch để lập dự án đầu tư, không thực hiện cấp giấy phép quy hoạch để lập quy hoạch chi tiết. (Các bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, giải pháp hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án phải phù hợp với quy hoạch phân khu hoặc giấy phép quy hoạch được cấp; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh).   

Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch:

- Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên trên địa bàn tỉnh.

- Sở Xây dựng cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án đã phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy phép quy hoạch để lập dự án đầu tư cho các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở xuống trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh và các huyện cấp giấy phép quy hoạch để lập dự án đầu tư cho các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở xuống trong địa bàn mình quản lý (trừ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được quy định tại Điều 17 của Luật Nhà ở và các dự án trong các khu công nghiệp). Trước khi cấp giấy phép quy hoạch phải có ý kiến thỏa thuận với Sở Xây dựng.

- Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cấp giấy phép quy hoạch để lập dự án đầu tư cho các dự án có quy mô sử dụng đất từ 3 ha trở xuống trong địa bàn thành phố Biên Hòa (trừ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được quy định tại Điều 17 của Luật Nhà ở và các dự án trong các khu công nghiệp). Trước khi cấp giấy phép quy hoạch phải có ý kiến thỏa thuận với Sở Xây dựng.

Ngoài ra, quy định còn nêu rõ về việc thẩm quyền thẩm định hồ sơ quy hoạch, quy trình thực hiện cấp giấy phép quy hoạch, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch, nội dung, hiệu lực của giấy phép quy hoạch, quy định về việc thay đổi nội dung giấy phép quy hoạch, các trường hợp thu hồi giấy phép quy hoạch, lệ phí cấp giấy phép quy hoạch, quy định quản lý sau khi ban hành giấy phép quy hoạch, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 9/5/2016 và thay thế Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Huyền Trinh​
CÁC TIN KHÁC
» Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Định Quán đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (Quyết định số 2533/QĐ – UBND ngày 09/8/2016). (18/12/2018 14:59)
» Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (Quyết định số 1864/QĐ – UBND ngày 17/6/2016). (18/12/2018 09:23)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2534/QĐ – UBND ngày 09/8/2016). (17/12/2018 18:18)
» quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành giai đoạn năm 2020 và định hướng năm 2030. (18/12/2018 22:23)
» quy hoạch chung xây dựng khu phức hợp công nghiệp đô thị - dịch vụ Long Thành đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (18/12/2018 21:20)
» phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố biên hòa gđ 2030 tầm nhìn đến 2050 (19/12/2018 02:45)
» Thông tư mới về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (19/12/2018 06:23)
» Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (24/01/2018 10:25)

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai