Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới
Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
Cập nhật 14/06/2017 15:06 Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, theo đó kế hoạch đã đề ra một số nội dung trọng tâm cần thực hiện tong năm 2017, như sau:

-   Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Tập trung tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Xây dựng năm 2017 đảm bảo đúng nội dung, thời gian đề ra; Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và trên cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trong năm 2017, tiếp tục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành.

-   Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản:  Công tác tự kiểm tra: Các phòng nghiệp vụ, các Trung tâm thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao Sở thường xuyên kiểm tra tính phù hợp, hiệu quả, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý và các văn bản pháp luật có liên quan, kịp thời phát hiện dấu hiệu trái pháp luật hoặc có sự chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn để đề xuất hướng xử lý. Kiểm tra theo yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền: Thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng khi có yêu cầu  của cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Ngành Xây dựng: Thực hiện rà soát khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; khi Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản mới; tình hình phát triển kinh tế có sự thay đổi, khi có chủ trương chính sách mới hoặc có kết quả điều tra, khảo sát và thông tin về thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của các văn bản được rà soát. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật phí và lệ phí năm 2015, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thi hành hiệu quả. Ngoài ra, còn thực hiện rà soát khi có chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên.

- Công bố văn bản hết hiệu lực: Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hặc một phần, kể cả văn bản quy phạm pháp luật ban hành không còn phù hợp để thực hiện công bố theo quy định.

- Cử công chức tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

            Để thực hiện đạt hiệu quả các nội dung nêu trên, Kế hoạch đã đề yêu cầu đó là: Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn thực hiện và phân công rõ trách nhiệm của các phòng, Trung tâm thuộc Sở trong việc triển khai các nhiệm vụ về kiểm tra, xử lý và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được nêu tại kế hoạch. Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật phải được  thực hiện theo định kỳ, thường xuyên, toàn diện, kịp thời đúng trình tự theo quy định pháp luật. Sau khi kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất hướng xử lý những văn bản ban hành chưa đúng pháp luật hoặc không còn phù hợp đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng thời phân công nhiệm vụ  cho Phòng Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, Thanh Tra Sở, các phòng nghiệp vụ và các Trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện.

Huyền Trinh​

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính (18/07/2018 08:37)
» Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 07:14)
» Quy định mới về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 09:41)
» Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quán lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (17/07/2018 19:17)
» Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (17/07/2018 05:02)
» Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh (15/07/2018 07:01)
» Quy định về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ (18/07/2018 07:18)
» Một số nội dung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (18/07/2018 08:16)
» Một số nội dung Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (18/07/2018 00:32)
» Một số nội dung Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hợp đồng tư vấn xây dựng (17/07/2018 18:26)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai