Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra
Sở Xây dựng triển khai Kế hoạch và Chương trình hành động về Phòng, chống tham nhũng năm 2017
Cập nhật 14/06/2017 15:27 Xem với cỡ chữ

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác PCTN năm 2017 của Sở Xây dựng; Giám đốc Sở đã ban hành văn bản số 408/SXD-TTr ngày 15/02/2017 yêu cầu Trưởng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị:

- Kế hoạch số 746 /KH-UBND ngày 23/01/2017  của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động về Phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 14/KH-SXD ngày 09/02/2017 của Sở Xây dựng về kiểm tra việc công khai, minh bạch của Sở Xây dựng năm 2017; Kế hoạch số 10/KH-SXD ngày 23/01/2017 của Sở Xây dựng về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2017;

- Các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng văn bản triển khai, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị gửi về Thanh tra Sở trước ngày 24/02/2017, đảm bảo các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng đều xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017.

2. Thực hiện việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng cho Ban Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) theo quy định tại Mục III.Tổ chức thực hiện của Kế hoạch 10/KH-SXD.

- Thời gian báo cáo: trước ngày 02 tháng cuối của từng quý (4 quý), 6 tháng, 9 tháng và của năm 2017.

Biểu mẫu báo cáo: Mẫu báo cáo số 03 kèm theo - Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (lưu ý có biểu mẫu thống kê số liệu kèm theo báo cáo).

3. Các phòng, trung tâm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan theo các nội dung công khai, minh bạch được quy định từ điều 11 đến điều 33 của Luật PCTN.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2968/UBND-NC ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; Kế hoạch số 14/KH-SXD ngày 09/02/2017 của Sở Xây dựng về kiểm tra việc công khai, minh bạch của Sở Xây dựng năm 2017, báo cáo về Thanh tra Sở theo quy định trước ngày 25/11/2017.

*Lưu ý:

- Đối với việc công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước:

Bộ phận Kế toán (Văn phòng Sở) chủ trì phối hợp với các Phòng, Trung tâm triển khai thực hiện công khai tài chính của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định; lưu trữ tài liệu minh chứng việc đã thực hiện công khai tài chính đầy đủ; tham mưu xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; đồng thời tham mưu cho Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tiến hành kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị theo quy định, báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở), kèm tài liệu kiểm chứng trước ngày 25/11/2017.

- Đối với việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập:

Bộ phận tổ chức (Văn phòng Sở) chủ trì phối hợp với các Phòng, Trung tâm triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định; lưu trữ tài liệu minh chứng việc đã thực hiện công khai đầy đủ theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở), kèm tài liệu kiểm chứng trước ngày 25/11/2017.

- Đối với việc công khai, minh bạch trong công tác cải cách hành chính, chương trình, kế hoạch, quy chế dân chủ:

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các Phòng, Trung tâm triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cải cách hành chính, chương trình, kế hoạch, quy chế dân chủ của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định; lưu trữ tài liệu minh chứng việc đã thực hiện công khai đầy đủ theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở), kèm tài liệu kiểm chứng trước ngày 25/11/2017.

4. Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định.​

CÁC TIN KHÁC
» Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng (18/07/2018 03:46)
» Tăng cường tiếp công dân, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Sở Xây dựng (18/07/2018 03:45)
» Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 03:45)
» Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/ 2017 của Chính phủ (18/07/2018 03:44)
» Cụm thi đua 6 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 (18/07/2018 09:45)
» Triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (18/07/2018 03:45)
» Triển khai thực hiện Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng năm 2018 (17/07/2018 00:55)
» Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (18/07/2018 09:28)
» Triển khai Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018 (17/07/2018 18:18)
» Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (17/07/2018 09:27)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai