Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Tuyên truyền
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2017
Cập nhật 15/06/2017 10:05 Xem với cỡ chữ

    Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-S​XD ngày 12/01/2017 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017:

Mục tiêu

- Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở trong quá trình thực thi công vụ.

- Tăng cường sự hiểu biết và tham gia của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, trong quá trình thực thi công vụ.

Yêu cầu

- Cụ thể hóa nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 tại Kế hoạch số 12284/KH-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

- Cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của nhà nước; tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác.

- Tuyên truyền công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện các giải pháp trong kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của Sở năm 2017; tuyên truyền việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và lồng ghép với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở trong năm 2017 tập trung vào các nội dung, hình thức sau:

1.  Đối với cán bộ, công chức, viên chức

1.1.               Nội dung tuyên truyền

a)  Các văn bản của Trung ương, Bộ Xây dựng; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; những công tác trọng tâm về cải cách hành chính của Sở:

-  Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).

-  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 21/02/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01/8/2007 tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

-  Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020.

-  Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

-  Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016- 2020.

-  Các Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh và của Sở.

-  Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 21/KH-SXD ngày 20/05/2015 và các quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

b)  Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC.

c)   Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

d)  Hoạt động thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị, của Sở. Triển khai thực hiện các mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng kiến cải cách hành chính; các đơn vị thực hiện tốt và chưa tốt công tác cải cách hành chính của Sở.

1.2.               Hình thức tuyên truyền

-  Trên Trang thông tin điện tử của Sở.

-  Thông qua các khẩu hiệu, bảng hiệu tuyên truyền bằng trực quan trực tiếp tại cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

-  Thông qua các cuộc họp Đảng bộ, chi bộ, Hội nghị Giao ban, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, sinh hoạt chuyên đề về cải cách hành chính nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

-  Thông qua việc tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC và tham gia nghiên cứu, học tập kinh nghiệm theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

-  Thông qua các hoạt động của Đảng ủy, chi bộ và các đoàn thể trực thuộc Sở.

-  Các hình thức khác.

2.  Đối với các doanh nghiệp và người dân

2.1.               Nội dung tuyên truyền

a)  Những nội dung cơ bản của các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

b)  Bộ thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định của UBND tỉnh (nội dung TTHC, cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC, khai thác, sử dụng các biểu mẫu…).

c)   Hướng dẫn cách thức, nội dung cần biết khi thực hiện TTHC; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng.

d)  Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

e)   Địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng”, hộp thư góp ý và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

2.2.               Hình thức tuyên truyền

a)  Trên Trang thông tin điện tử của Sở, thường xuyên cập nhật TTHC đã được sửa đổi, bổ sung.

b)  Thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin.

c)   Thông qua băng rôn, khẩu hiệu, bảng hiệu liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu của các lĩnh vực.

d)  Xây dựng chuyên mục và triển khai thực hiện liên kết với Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn nêu lên các nhiệm vụ về bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm chủ động, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả.

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai