Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Tuyên truyền
Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
Cập nhật 20/09/2017 15:31 Xem với cỡ chữ

Với nhiều chiến lược, chương trình hành động; nhiều văn bản quy pham pháp luật được ban hành nhằm cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của đảng đã và đang đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về bình đẳng giới. Nhờ đó, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng được nâng cao, góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành. Hàng năm, các cấp, các ngành đều xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, trong đó đều xác định giá trị trọng tâm là đề xuất, cơ cấu hoặc chỉ tiêu phấn đấu nhằm đưa tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ 30 % trở lên để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, để phát triển nhanh và bền vững đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trên các lĩnh vực, đảm bảo tăng về số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-SXD ngày 14/6/2017 với những nội dung trong tâm:

Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác vận động phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; đồng thời khơi dậy và phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trên các lĩnh vực, giúp phụ nữ được tiếp cận thông tin, trao đổi, khẳng định bản thân, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động.

Phấn đấu hàng năm 100% công chức, viên chức, người lao động hợp đồng nữ được học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến năm 2020, 100% công chức, viên chức, lao động hợp đồng nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, về kiến thức chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình  hanh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ viên chức nữ tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; về lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước…từ 30% trở lên so với tổng số viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

100% nữ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý được tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Phấn đấu đến năm 2020, công chức, viên chức nữ theo học chương trình thạc sĩ đạt trên 45% tổng số thạc sĩ của cơ quan.

Phấn đấu từ năm 2020 trở đi cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 40% trở lên; trên 90% các đơn vị trực thuộc có viên chức quản lý là nữ theo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Để đạt được những mục tiêu trên Sở Xây dựng đề ra những giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 28/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 9521/KH-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Chiến lược và Chương trình quốc gia bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và các dự án, mô hình bình đẳng giới năm 2017 trong Kế hoạch, chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về tang cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trong ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Sở Xây dựng các tỉnh bạn và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thực hiện: Nguyễn Ngọc Ánh​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai