Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Tuyên truyền
Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Xây dựng
Cập nhật 20/09/2017 15:39 Xem với cỡ chữ

- Gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với cải cách thể chế, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; ban hành văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng quy định hành chính, thủ tục hành chính đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Yêu cầu

- Nội dung kế hoạch đảm bảo toàn diện, phân công công việc hợp lý, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng nghiệp vụ, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và của cán bộ, công chức trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 12471/KH-UBND ngày 20/12/2016 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.

- Kịp thời đề xuất khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung và thời gian triển khai

-  Triển khai thực hiện các quy chế, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính: Phối hợp sửa đổi, triển khai thực hiện các quy định liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (Quý I và II/2017).

-  Về tham gia tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính: Cử cán bộ đầu mối của Sở tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát quy định thủ tục hành chính- Quý I và II/2017 (Theo lịch tập huấn của Sở Tư pháp). Tham gia Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về công tác kiểm soát thủ tục hành chính- Quý III/2017 (Theo lịch của Sở Tư pháp).

-  Rà soát các quy định, thủ tục hành chính: Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính của Sở và Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 của UBND tỉnh (Từ tháng 02 đến tháng 10/2017). Thường xuyên Báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính của Sở (nếu có).

-  Về kiểm soát thủ tục hành chính: Thường xuyên tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thường xuyên cập nhật bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính (TTHC) mới được ban hành; sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, cấp huyện và cấp xã. Tổ chức cập nhật thông tin, đăng tải các TTHC đã được công bố sửa đổi, bổ sung trên Trang thông tin điện tử của Sở (Theo Quyết định của UBND tỉnh). Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng nghiệp vụ thuộc Sở (kết  hợp với công tác kiểm tra cải cách hành chính của Sở). Thường xuyên tổ chức khảo sát lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về tính hiệu quả, minh bạch về kết quả giải quyết TTHC tại các phòng nghiệp vụ có TTHC và Bộ phận TN&TKQ. Định kỳ và đột xuất theo yêu cầu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính, KSTTHC.

-  Chỉ đạo và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Xây dựng các Kế hoạch: Rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở (tháng 12/2017 đến tháng 01/2018). Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính  của Sở (Thường xuyên). Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch 9784/KH-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 45/KH-SXD ngày 04/12/2015 của Sở về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác cải cách thủ tục hành chính (theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ)- Thường xuyên; báo cáo theo định kỳ hàng Quý. Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về việc liện thông các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Kế hoạch còn nêu lên các nội dung nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Tin: Đình Giáp​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai