Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Quy định mới về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 11/12/2017 14:55 Xem với cỡ chữ

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡ​ng trong nước, ngoài việc được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Trung ương, còn được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh, các khoản như:

- Sinh hoạt phí: Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên: Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng; Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 05 ngày đến dưới 01 tháng: Mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày.

- Các khoản hỗ trợ khác như:

+ Chi phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp dành cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ sau đại học, đã tốt nghiệp, đạt trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp I theo các mức sau: Trình độ tiến sỹ: 40.000.000 đồng/người; Trình độ thạc sỹ: 30.000.000 đồng/người; Trình độ chuyên khoa cấp II: 25.000.000 đồng/người; Trình độ chuyên khoa cấp I: 15.000.000 đồng/người.

+ Cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên tại các địa phương từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc, được hỗ trợ thêm 150.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức là nữ khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên, được hỗ trợ thêm 150.000 đồng/người/tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức là nữ đang nuôi con nhỏ từ 05 tuổi trở xuống, được hỗ trợ thêm số tiền như sau: Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 01 tháng trở lên: 1.000.000 đồng/người/tháng; Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh có thời gian học tập trung mỗi đợt học từ 05 ngày đến dưới 01 tháng: 50.000 đồng/người/ngày”.

Ngoài ra, Quyết định cũng đã bãi bỏ quy định mức hỗ trợ một lần 5.000.000 đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 tự túc kinh phí học tập trình độ đại học tại Khoản 1, Điều 6 Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND.Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được Thủ trưởng đơn vị chấp thuận cử đi đào tạo trình độ đại học bằng nguồn kinh phí tự túc trước ngày 01/8/2017 (ngày Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND có hiệu lực) thì vẫn được áp dụng theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND.

Huyền Trinh

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính (20/02/2018 14:20)
» Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (20/02/2018 11:58)
» Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quán lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (20/02/2018 11:58)
» Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (20/02/2018 12:06)
» Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh (20/02/2018 06:12)
» Quy định về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ (20/02/2018 06:11)
» Một số nội dung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (20/02/2018 12:06)
» Một số nội dung Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (20/02/2018 06:12)
» Một số nội dung Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hợp đồng tư vấn xây dựng (20/02/2018 12:06)
» Một số nội dung Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựngquy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng (20/02/2018 12:06)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai