Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Hoạt động Đoàn thể
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Khoá II (nhiệm kỳ 2017-2022)
Cập nhật 11/12/2017 15:01 Xem với cỡ chữ

Ban Chấp hành Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Khoá II (nhiệm kỳ 2017-2022) ban hành quy chế làm việc kèm theo Quyết định số 30/QĐ-CĐCS. Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc hoạt động, phân công nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chấp hành; trách nhiệm quyền hạn của ủy viên Ban Chấp hành, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chấp hành co6g đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2017-2022.

 

            -Về nguyên tắc làm việc: Ban chấp hành Công đoàn (dưới đây viết tắt là BCH) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. BCH làm việc công khai, dân chủ; Ủy viên BCH được giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước BCH về những nhiệm vụ được phân công. BCH giải quyết công việc theo quy định của Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng và Ban Giám đốc Sở Xây dựng. BCH chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai và Đảng ủy Sở Xây dựng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành: Tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy Sở, Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động Công đoàn với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng, Công đoàn cấp trên và thông báo đến các Công đoàn bộ phận trực thuộc. Tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp công tác đối với từng đợt thi đua, nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, đoàn viên công đoàn. Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công chức, đoàn viên công đoàn. Tham gia với chính quyền xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; quản lý và quyết toán kinh phí Công đoàn được phân bổ đúng quy định. Tham gia xây dựng đội ngũ công chức, đoàn viên công đoàn ngày càng lớn mạnh; Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học ngoại ngữ cho công chức, đoàn viên công đoàn phù hợp với giai đoạn phát triển và hội nhập.Thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên Công đoàn; Tổ chức khen thưởng, kỷ luật, cho ra khỏi Công đoàn và thu lại thẻ Công đoàn theo quy định. Giới thiệu đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn viên Công đoàn theo thẩm quyền. Tổ chức các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Trách nhiệm và quyền hạn chung của các Ủy viên Ban Chấp hành: Tham gia đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và quyết định các công việc của BCH Công đoàn Cơ sở Sở Xây dựng. Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về lĩnh vực công tác được BCH phân công phụ trách. Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của BCH Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên. Phản ánh kịp thời với BCH khi có những vấn đề cần giải quyết liên quan đến đời sống cán bộ công chức cũng như hoạt động Công đoàn. Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kịp thời giải quyết. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Công đoàn cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao; Đề xuất nội dung, chương trình công tác và tổ chức thực hiện những công việc do cá nhân đảm trách.

- Về mối quan hệ công tác:

BCH Công đoàn cơ sở giữ mối liên hệ thường xuyên, báo cáo các hoạt động của Công đoàn cho Đảng ủy Sở Xây dựng và Công đoàn viên chức tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất. Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn và người lao động gửi đến Công đoàn cơ sở, nếu vượt quá thẩm quyền hoặc có tính nhạy cảm thì phải kịp thời báo cáo xin ý kiến của Đảng ủy Sở Xây dựng và Công đoàn cấp trên xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tham gia cùng Ban Giám đốc Sở xây dựng chương trình công tác và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan. Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các mặt tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham gia trong việc quyết định xử lý các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nghỉ mát hàng năm cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực tiếp trao đổi với Ban Giám đốc để thống nhất nội dung và biện pháp giải quyết khi có khiếu nại, tố cáo. Định kỳ hàng năm phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo quy định.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các Công đoàn bộ phận thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết và chương trình công tác của Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. BCH Công đoàn Bộ phận phối hợp với Đoàn cơ sở đối với các hoạt động phong trào, thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan.

- Chế độ làm việc: BCH xây dựng chương trình hành động quý, 6 tháng, năm; BCH mỗi quý họp 1 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường; Định kỳ 6 tháng làm việc với Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở hoặc làm việc đột xuất khi có yêu cầu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng khóa II (nhiệm kỳ 2017-2022).

Huyền Trinh
CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai