Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Hoạt động Đoàn thể
Một số kết quả hoạt động Công đoàn Cơ sở Sở Xây dựng năm 2018
Cập nhật 11/12/2018 09:03 Xem với cỡ chữ

      Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Đồng Nai gồm 04 Công đoàn Bộ phận trực thuộc gồm: Công đoàn Bộ phận Văn Phòng sở, Công đoàn bộ phận Chi cục Giám định xây dựng; Công đoàn Bộ phận Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai và Công đoàn Bộ phận Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đồng Nai, với tổng số Đoàn viên hiện nay là 180 đoàn viên (nữ 43); trong đó: đảng viên 129 (trong đó: nữ 33).

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi hoạt động của Ban Chấp hành đều bám sát quy chế làm việc, duy trì chế độ họp thường kỳ hàng quý nhằm đánh giá kết quả các mặt hoạt động công đoàn trong kỳ và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra Ban Chấp hành CĐCS còn tổ chức các cuộc họp đột xuất khi cần thiết như: Lấy ý kiến về việc phát triển đảng của đoàn viên công đoàn, xét khen thưởng tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ “ học giỏi – sống tốt”, các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của đoàn viên công đoàn.. Các nội dung luôn được đưa ra bàn bạc và thống nhất ý kiến trong Ban Chấp hành gồm: Việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ thường kỳ, việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của đoàn viên công đoàn, việc quản lý sử dụng tài chính công đoàn v.v..

Một số kết quả đạt được trong năm 2018

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức lao động luôn, tổ chức cho toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa X và Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên; đôn đốc đoàn viên công đoàn, công chức thực hiện nội dung cam kết nêu gương. Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh như: triển khai Nghị quyết số 112/NQ-CĐVC ngày 22/5/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai về Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022; triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII; Hướng dẫn tuyên truyền về công tác công nhân; Hướng dẫn về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Hướng dẫn về tổ chức tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ “ học giỏi – sống tốt”,..v.v... Phối hợp với chính quyền trong việc tham gia tuyên truyền các quy định của pháp luật cải cách hành chính, về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp với chính quyền tuyên truyền, tham gia các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn như Giỗ tổ hùng vương (10/3 AL); Lễ 30/4 -01/5; 2/9,...v.v..

1.jpg

 

Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng nhận giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong việc thưc hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức lao động.  phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Sở Xây dựng theo đúng tinh thần quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Phối hợp chính quyền trong việc sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm nhằm tiết kiệm chi phí thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, các nguồn thu và tăng được thu nhập cho CBCC. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; phối hợp với chính quyền ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công chức, viên chức; tao điều kiện cho đoàn viên công đoàn, công chức viên chức được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức. Tổ chức tặng quà, hỗ trợ trang phục cho chị em nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi; Tết trung thu; khen thưởng cho con của công chức, đoàn viên công đoàn đạt thành tích học sinh giỏi trong năm 2017- 2018 ; Phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tổ chức tặng hoa chúc mừng sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ cho thăm hỏi đoàn viên bị bệnh hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

- Triền khai, vận động đoàn viên công đoàn tham gia giải việt dã truyền thống năm 2018 với 41 đoàn viên công đoàn tham dự; phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia giải bóng đá, Tennis Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ mở rộng năm 2018. Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm tư vấn đã phối hợp với Chi đoàn và chính quyền cũng tổ chức Hội thao truyền thống năm 2018 của đơn vị và được đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực với các bộ môn: cờ tướng, bóng bàn, kéo co, ném bóng vào chậu. Phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua năm 2018 cho toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức viên chức; Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em theo  Công văn số 84/CĐVC ngày 18/4/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai về việc triển khai tuyên truyền và phát động cuộc thi tìm hiểu “Luật trẻ em năm 2016”; Triển khai cho đoàn viên công đoàn đăng ký tiếng hát công chức, viên chức năm 2018.

2.jpg

 

    Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng tham gia giải Việt dã truyền thống 2018

- Triển khai cho các Công đoàn bộ phận thực hiện đăng ký thi đua “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho toàn thể nữ đoàn viên công đoàn, với 43 nữ đoàn viên công đoàn tham gia. Nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày phụ nữ Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức cho nữ đoàn viên công đoàn tham quan về nguồn cho nữ đoàn viên công đoàn thuộc Sở tại Khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ (huyện Cần giờ - TP.Hồ Chí Minh). Tổ chức họp mặt nữ đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018),  nhằm ôn lại lịch sử Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, tạo điều kiện cho nữ đoàn viên công đoàn được giao lưu giữa Đảng ủy – Ban Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn với nữ đoàn viên công đoàn, và tham gia cuộc thi với chủ đề chủ đề “tìm hiểu truyền thống phụ nữ Việt Nam”.

3.jpg

 

Họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)

Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT, Ban Thanh tra nhân dân được chú trọng thực hiện: Ban hành Kế hoạch số 49/KH-CĐCS ngày 04/6/2018 về việc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn năm 2018; Ban hành Quyết định số 50/QĐ-CĐCS ngày 04/6/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn năm 2018. Theo đó, sẽ tổ chức kiểm tra tại 02 công đoàn bộ phận gồm: Công đoàn bộ phận Trung tâm quy hoạch xây dựng; Công đoàn bộ phận Trung tâm tư vấn xây dựng. Ban Thanh tra nhân dân tại các Công đoàn bộ phận đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban thanh tra nhân d6an và chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 theo đúng quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Trong năm 2018, Ban Thanh tra nhân dân tại các công đoàn bộ phận trực thuộc đã thực hiện việc giám sát theo thẩm quyền, qua đó góp phần bảo đảm quyn và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Công đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Cán bộ công chức, viên chức tham gia hoạt động công đoàn chưa được tham gia tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; Việc triển khai công tác kiểm tra hoạt động công đoàn trong năm 2018 còn chậm. Tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân hiện nay tại các công đoàn bộ phận còn mang tính hình thức, chưa phát huy hết vai trò của Ban Thanh tra nhân dân.Nguyên nhân do hiện nay các đồng chí ủy viên ban chấp hành tham gia công tác công đoàn là kiêm nhiệm, bản thân thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, do vậy rất khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để tham gia hoạt động công đoàn, nhất là công tác kiểm tra (Đối với UBKT Công đoàn cơ sở), hoặc giám sát (đối với Ban Thanh tra nhân dân).

Phương hướng thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục  tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, trong đó trọng tâm là công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động và Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước.  Tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng, giáo dục tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; Gắn  tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động nghèo, khó khăn; Tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động  nhằm phát huy những thành tựu đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2022.

Huyền Trinh
CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai